Reliten Avloppstjänster

Välkomna in till oss på Reliten!

Vi erbjuder kunder i Gävle – Dalarna ett smidigare, kostnadseffektivare och miljövänligare alternativ till ett traditionellt stambyte.

Vi har lång erfarenhet, gynnsamma garantier och god kompetens.

Gävle-Dalarna

Vi har vårt kontor strax utanför Borlänge, men vi är verksamma i Gävle-Dalarna.

Våra medarbetare innehar lång erfarenhet och specialiserar sig på både montage och försäljning.

Detta gör att vi erbjuder en allt-i-ett lösning ute hos kund, för att kunna erbjuda så god service som möjligt.

Vår Process

1. Rörinspektion

 Vi inspekterar ledningarna med vår avloppskamera tillsammans med er.
Då ser vi skicket på rören och om renoveringsbehov finns, vi kan efter det ta fram ett fast pris och tidsplanering till projektet.

2. Planering och Förberedelser

Vi beställer materialet i god tid, då nuvarande leveranser kan ha fördröjning.
Detta för att ge er en snabb och smidig process till er rörrenovering.

3. Start av Projekt

Vi kontaktar er i god tid före renoveringen för en rådgivning innan start.
Vi går noggrant igenom projektet och vad man kan eventuellt göra innan
start för att effektivisera arbetet. Ute hos er, önskar vi ta hand om fastigheten som vår egen och täcker därmed upp arbetsytorna och ser till att det blir rent efter oss.

4. Besiktning och Dokumentation

Innan renoveringen är helt färdig, testas funktionen och efter det besiktas reliningen med kameran. Dokumentationen lagrar vi på ett USB-Minne som kund behåller.
Vi avslutar alltid med en genomgång av besiktning, rapportering och garantiintyg.

Vad är Relining?

Reliten utför moderna avloppsrenoveringar i form av relining. En relining är ett epoxibehandlat foder som vrängs in i avloppsröret med hjälp av tryckluft. Fodret har en förbestämd godstjocklek och fäster vid det befintliga avloppsrörets väggar. Så bildar vi ett nytt och självbärande rörsystem. Fodret gör avloppsröret skarvfritt och hållbart och täcker även små hål och sprickor.

Insidan av foderstrumpan ger en glatt och fin yta. Vilket förebygger stopp, att smuts fäster på rörets väggar och stoppar rötter att tränga sig in i rörledningarna. Dessutom står avloppet emot mindre markrörelser och vibrationer.

Kontaka Oss